Mổ u ung thư vẫn bảo tồn dạ dày

Bác sĩ sẽ cắt bán phần trên hoặc cắt gần toàn bộ phần dạ dày để bảo đảm bệnh nhân ung thư dạ dày vẫn hấp thụ dinh dưỡng. Bác sĩ Võ Duy Long, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa Bệnh ...